นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

เนื่องจากสินค้าเป็นเครื่องศูนย์ เรื่องประกัน เรื่องของประกันโดยรวมนั้น ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ถ้าหากเครื่องมีปัญหาภายใน 7 วัน สามารถเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้

 เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

     เหตุผลการคืนสินค้า 

          1. สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้

         ข้อกำหนดที่ต้องการ

           – สินค้าคืนกลับมาครบ (ของแถม , คู่มือ , อุปกรณ์เสริม , กล่อง)

          2. สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ / ได้รับสินค้าผิด

          ข้อกำหนดที่ต้องการ

           – สินค้าต้องมีสภาพเหมือนเดิม/ใหม่ พร้อมขาย

           – สินค้ายังไม่ถูกเปิดหรือแกะกล่อง

           – สินค้าคืนกลับมาครบ (ของแถม , คู่มือ , อุปกรณ์เสริม , กล่อง)

          3. สินค้าใช้งานแล้วมีปัญหาภายใน 7 วัน

          ข้อกำหนดที่ต้องการ

           – สินค้าคืนกลับมาครบ (ของแถม , คู่มือ , อุปกรณ์เสริม , กล่อง)