นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

ในระหว่างที่ท่านกำลังท่องเว็บไซต์ของสวัสดีมือถือ (www.sawasdeemobile.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ การใช้ประโยชน์  โดยการท่องเว็บไซต์ของสวัสดีมือถือนี้ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออไร?

  • คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ เพื่อจัดการเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้ประโยชน์จากคุกกี้

  • เราใช้คุกกี้เพื่อเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยื่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน  ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การใช้งานคุกกี้ของสวัสดีมือถือ

  • หากคุณคลิก “ยอมรับ” เมื่อมีข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับคุกกี้ปรากฎขึ้น ถือว่าคุณยินยอมให้ติดตั้งและใช้คุกกี้สำหรับ สวัสดีมือถือ